konya kadın sağlığı
demo
demo

SIK İDRARA ÇIKMA
(AŞIRI AKTİF MESANE)

Mesane kaslarının uyarılmasındaki bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır. Kiişinin sosyal hayatını önemli derecede etkilediğinden tedavide gecikilmemeli, öncelikle konservatif tedavi denenmeli ardından başarı sağlanamaz ise farmakolojik ve cerrahi tedavi yöntemleri araştırılmalıdır. Konservatif tedavide pelvik taban kas eğitimi, mesane eğitimi verilmeli ve günlük yaşam önerilerinde bulunulmalıdır.

demo
demo

İDRAR KAÇIRMA
(ÜRİNER İNKONTİNANS)

Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık görülen bu problemin yaş arttıkça görülme sıklığı da artmaktadır. Kadın popülasyonunu yakından ilgilendiren yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hem medikal hem de sosyal bir problemdir. Bir çok sebebi bulunmakla beraber yaygın risk faktörleri; yapılan doğumlar, bağ dokusunun yapısının bozulması, menapoz, obezite, kronik kabızlık, pelvik organ sarkması ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Pelvik taban kas eğitimi ve günlük yaşam değişiklikleriyle bu problem çözülebilmektedir. İlaç ve cerrahi tedavi öncesi mutlaka konservatif tedavi uygulanmalıdır.

demo
demo

KRONİK KABIZLIK
(KONSTİPASYON)

Kabızlığın nedeni tespit edilememekle beraber en sık görülen sebepleri; yeterli sıvı alımının olmaması, lifli gıdalar açısından fakir beslenme ve kişinin yaşam tarzının sedanter yani hareketsiz olması olarak belirtilebilir. Uzun süreli kabızlık pelvik organ sarkmasına ve idrar kaçırmaya neden olabileceğinden çözülmesi gereken bir problemdir. Kabızlığın bir diğer sebebi de strestir. Stres aynı zamanda pelvik taban kaslarınında kasılmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple kabızlığın tedavisinde pelvik taban gevşeme eğitimi önemlidir.

demo
demo

PELVİK ORGAN SARKMASI
(PELVİK ORGAN PROLAPSUSU)

Pelvik organ sarkması halk arasında rahim sarkması olarak adlandırılmasına rağmen sadece rahmin değil; karın içerisinde yer alması gereken idrar kesesi, rektum gibi organların da karın dışına doğru yer değiştirmesidir. Bir çok kadın bu problemden kaynaklı cinsel sorunlar yaşamakta ve günlük yaşamlarında problemlerle karşılaşmaktadır. Tedavi sarkmanın şiddetine bağlıdır. Eğer sarkma az ya da belirtiye sebep olmuyorsa pelvik taban kas gücünün arttırılması, kilo verilmesi ve varsa kabızlığın tedavi edilmesi gerekir.